Regulamin

Studio tatuażu i piercingu INKED

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz wypełnienia
pisemnej zgody na wykonanie tatuażu i piercingu.

2. Zainteresowane osoby zrobieniem sobie tatuażu, prosi się o zawarcia
następujących informacji, koniecznych do ustalenia kwoty oraz czasu potrzebnego do jego
wykonania. Bez tych informacji nie ma możliwości ustalenia terminu. Są to:
– wzór / pomysł (w formie zdjęć).
– rozmiar podany w cm (szacunkowy).
– umiejscowienie na ciele.
– kolorystyka.

3. Projekty tatuażu są wykonywane indywidualnie. Tatuator nie podejmuje się
wykonywania plagiatu.

4. Projekty ze względu na prawa autorskie są do wglądu tylko i wyłącznie w dniu sesji. Istnieje
możliwość naniesienie poprawki.

5. Jako potwierdzenie terminu sesji wymagany jest zadatek. Wysokość zadatku zależy od ceny
tatuażu i nie wynosi mniej niż 100zł.

6. Nie pojawienie się na sesji skutkuje utratą zadatku przez wpłacającego.
Podczas rezerwacji nowego terminu opłata za tatuaż jest pobierana z góry.

7. Rezerwacji dokonać można jedynie w wiadomości przez fanpage lub instagram.

8. Termin zabiegu można zmienić maksymalnie tydzień przed umówioną datą sesji.

9. Zabiegi wykonywane są jedynie osobom pełnoletnim. W przypadku, gdy osoba nie jest
pełnoletnia (nie mniej niż skończonych 16lat), wymaga się pisemnej zgody opiekuna prawnego osobiście w studio.

9a. Przekłucie płatka ucha ( standard lobe ), studio wykonuje od 8go roku życia w obecności opiekuna
prawnego. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać poddana zabiegowi przekłucia
( inne niż standard lobe ) w obecności opiekuna prawnego. Przekłucia powierzchniowe
oraz intymne, Studio wykonuje wyłącznie osobom pełnoletnim.

10. Ceny ustalane są indywidualnie na podstawie zawartych informacji zawartych
w punkcie drugim.

11. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu, wykonywane są
bezpłatnie, w ramach wykonania tego tatuażu.

12. Klient zostaje poinformowany jak pielęgnować oraz dbać o wytatuowane miejsce lub poddane
zabiegowi piercingu i jest on zobowiązany do stosowania się do zaleceń specjalisty wykonującego
owy zabieg.

13. W związku z pkt 12. taturator / piercer nie odpowiada za powikłania wynikające z
nieodpowiedniej pielęgnacji rany po zabiegu piercingu lub tatuażu oraz nie ponosi odpowiedzialności
za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.

14. Tatuator / piercer używa wyłącznie profesjonalnych narzędzi i materiałów do wykonania
zabiegu oraz zapewnia ich sterylność.

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów używanych do wykonania zabiegu tatuażu
lub piercigu. Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.

16. Tatuator / piercer ma prawo odmówić wykonania zabiegu bez podawania wyjaśnień. W tym
przypadku zaliczka zwracana jest w całości.

17. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa klienta lub osoby wykonującej zabieg, tatuator / piercer
ma prawo przerwać zabieg.

18. Osobom pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych zabiegi tatuażu
oraz piercingu nie są wykonywane. W takim przypadku zaliczka przepada.

19. Studio zarzeka sobie możliwość zmiany terminu, gdy sytuacja tego wymaga
(choroba tatuatora / piercera oraz inne losowe sytuacje)

20. Tatuaż jest formą artystyczną i efekt końcowy nie podlega dyskusji. Poddając się zabiegowi,
zgadzasz się z regulaminem oraz jesteś świadomy umiejętności tatuatora / piercera.